יושבי ראש של האגודה הישראלית לחקר העין והראיה

Combined Logo for ISVERעותק 2014 high resolution

פרופ' איליין ברמן ז"ל         1979-1982

פרופ' מיכאל בלקין             1983-1985

פרופ' שאול מרין ז"ל          1986-1989

פרופ' שבתאי דיקשטיין       1990-1993

פרופ' פביאן אברהם ז"ל      1994-1996

פרופ' אידו פרלמן              1997-1999

פרופ' יעקב פאר               2000-2003

פרופ' אהובה דברת ז"ל     2004-2006

פרופ' מרדכי רוזנר           2007-2009

פרופ' איל בנין                 2010-2012

פרופ' אבי סלומון             2013-2015

פרופ' דרור שרון               2016-2018

פרופ' איתי חוברס           נוכחי