Combined Logo for ISVER 2014, high resolution

הכנס השנתי ה- 35 של האגודה – מידע על הכנס

תאריך ומקום הכנס:

הכנס ה-35 של האגודה הישראלית לחקר העין והראייה התקיים השנה בימים רביעי וחמישי, 11-12 במרץ 2015 בשעות 8:00 – 17:00, במרכז הכנסים Avenue בקרית שדה התעופה.

לחצו על הכפתור מימין להורדת ספר התוכנית והתקצירים של הכנס הקרוב.

כפתור ספר תקצירים לכנס 2015

 

Combined Logo for ISVERעותק 2014 high resolution