האגודה הישראלית לחקר העין והראיה

Combined Logo for ISVERעותק 2014 high resolution

חברי הועד

פרופ' איתי חוברס– יו"ר

ד"ר שחר פרנקל – גזבר

ד"ר יוסי מנדל

פרופ' חיים לוי

ד"ר דיד פביאן

ד"ר אביגיל ברזויקין-מוניץ

פרופ' אירית בכר

דר׳ מיכל קרמר

ד"ר יגאל רוטנשטרייך

פרופ' דרור שרון

פרופ' יעקב פאר