האגודה הישראלית לחקר העין והראיה

Combined Logo for ISVERעותק 2014 high resolution

חברי הועד

פרופ' דרור שרון – יו"ר   dror.sharon1@gmail.com

פרופ' יעקב פאר – גזבר   peer@hadassah.org.il

פרופ' רות אשרי – פדן   asherypadan@gmail.com

פרופ' אירית בכר            iritbahar@gmail.com

ד"ר ניצה גולדנברג – כהן   ncohen1@gmail.com

דר׳ מיכל קרמר     michalkr98@gmail.com

ד"ר עידי מצר               emezer@gmail.com

פרופ' דוד צדוק     davzadok@gmail.com

ד"ר יגאל רוטנשטרייך    roteny@gmail.com